Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

Ügyleírás:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Atv.) előírásai szerint:

  - az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. A fentiek be nem tartása esetén, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) számú kormányrendelet alapján a jegyző állatvédelmi bírságot szab ki, valamint az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) számú kormányrendelt alapján meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

A települési környezet védelméről szóló 10/1999. (XI.17.) önkormányzati rendelet írja elő Kenyeri település közigazgatási területén az állattartási létesítmények elhelyezéséhez szükséges védőtávolságokat.

Illetékesség
Kenyeri közigazgatási területe

Szükséges okiratok:

Az ügyet intézi:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal
9514 Kenyeri, Ady u. 72.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:
Kenyeri, Ady u. 72.
Ügyfélfogadási időben

Ügyintézés határideje és díja
A panasz és közérdekű bejelentés elbírálásának határideje 30 nap.
A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be: az eljárás felfüggesztésének időtartama.
Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
A lakossági panasz, közérdekű bejelentés illetékmentes.
Az elsőfokú közigazgatási hatósági határozat ellen az ügyfél közigazgatási pert indíthat, mely eljárás 30.000.-Ft illetékköteles.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 • 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
 • az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet
 • a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 • 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről,
 • 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
 • 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
 • 41/1997.(V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról


Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók


Egyéb fontos tudnivalók

Felhívom a figyelmét, hogy:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bekezdése szerint:
"Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell."

Állattartással kapcsolatos jogszabályok:

1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló, 1998. évi XXVIII. törvény .
Ez a törvény általános szabályozást tartalmaz, ahogyan a preambulumban (bevezetőben) írják, célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait.
2. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet.
A kormányrendelet részletesen végig veszi a hobbiállatok tartásának, forgalmazásának szabályait.
3. A a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény .
Ez a törvény arról szól, mi minősül szabálysértésnek, és a jogkövetkezményekről. Ebben az is szerepel, hogy milyen büntetésre számíthat az, aki megsérti az állattartás szabályait.
4. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
A rendelet elsősorban a haszonállatok tenyésztésének szabályait tartalmazza, de szó van benne a kutyák tenyésztéséről is.
5. Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet
A rendelet azokat a szabályokat tartalmazza, amiket be kell tartani a betegségek, járványok megelőzése céljából. Elsősorban a haszonállatokról szól.
Méhészet, mezőgazdasági haszonállat
A következő három jogszabály már a mezőgazdasági állattartás és a méhészet szabályait tartalmazza.
6. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendelet
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának és állatvédelmi szabályairól szól a rendelet. A vadon élő állatokról, a kísérleti vagy laboratóriumi, vagy a gerinctelen állatokra nem vonatkozik.
7. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet
A címben benne van, milyen szabályokkal foglalkozik.
8. A méhészetről szóló 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet
A méhészet általános szabályairól szól, hol, mikor, hogyan lehet a tevékenységet gyakorolni, szigorú előírások szerinti szabályozás jellemző.

Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta