Helyi híreink

Igazgatási szünet, 20232023.11.30.

Igazgatási szünet

a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban


2023.december 18-a és 2023.december 31-e között.

A Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal téli igazgatási szünetet tart
2023. december 18. és 2023. december 31. napja között.

Az igazgatási szünet időtartama alatt – a közleményben ismertetett kivételeken kívül – a személyes, az elektronikus és a telefonos ügyfélfogadás is szünetel.

Ügyfélkapcsolatot az alábbiakban megjelölt napokon és időben biztosítjuk:

címregiszter , kereskedelmi és szociális ügyekben

Kenyeri székhelyen ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72. )
Kemenesmagasi Kirendeltségen (9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.)
Vönöcki Kirendeltségen (9516 Vönöck, Szili Pál u. 10.)
2023. december 20. (szerda) 08-10 óráig
2023. december 27. (szerda) 08-10 óráig.


Anyakönyvi ügyekben – a feladatellátás sajátosságaira figyelemmel, születés illetve elhalálozás esetén – az ügyfélkapcsolatot az igazgatási szünet időtartama alatt valamennyi munkanapon (hétfő, kedd, szerda, csütörtök 09-14 óráig, pénteken 09-11 óráig) a 06 / 70/ 382 3644-es telefonszámon biztosítjuk.

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2023. január 2. (kedd).

Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal

Kemenesszentmártoni Helyi Választási Bizottság határozata2023.10.07.

Képviselő lemondása miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátum kiadásáról

A határozat letöltése (PDF)

Ebösszeírás2023.09.26.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ebtartó!

Kenyeri Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Több eb esetén külön adatlapon kell feltüntetni az ebek adatait. Szükséges számú adatlap igényelhető a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után!


Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni:
> elektronikus úton, a https://ebregisztracio.hu/ oldalon, regisztráció - fiók létrehozását követően
> ügyfélfogadási időben a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal előterében
kihelyezett gyűjtődobozba elhelyezve
> postai úton (9514 Kenyeri Ady u. 72. ), vagy ügyfélfogadási időn kívül a
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál levő postaládába elhelyezve

Az ebösszeíró adatlapok beérkezésének határideje: 2023.november 15.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebek kötelező jelölését a fenti határidőig elvégezni.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírást követően is köteles az önkormányzat felé bejelenteni valamennyi új eb tartását, valamint a korábban bejelentett ebek adatiban bekövetkezett változásokat.

Vonatkozó jogszabályok:
- az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet


Adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a www.kenyeri.hu oldalon.

Csatolt dokumentumok:

Tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató
Adatlap

Meghívó közmeghallgatásra2023.05.26.

>>> Letöltés / megtekintés (pdf)

Igazgatási szünet2022.12.17

Igazgatási szünet

a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban

2022.december 19-e és 2022.december 31-e között.

A Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal téli igazgatási szünetet tart 2022. december 19. és 2022. december 31. napja között. Az igazgatási szünet időtartama alatt – a közleményben ismertetett kivételeken kívül – a személyes, az elektronikus és a telefonos ügyfélfogadás is szünetel.

Ügyfélkapcsolatot az alábbiakban megjelölt napokon és időben biztosítjuk:

címregiszter , kereskedelmi és szociális ügyekben

Kenyeri székhelyen ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72. )
Kemenesmagasi Kirendeltségen (9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.)
Vönöcki Kirendeltségen (9516 Vönöck, Szili Pál u. 10.)
2022.december 21. 08-10 óráig
2022.december 28. 08-10 óráig.


Anyakönyvi ügyekben – a feladatellátás sajátosságaira figyelemmel, születés illetve elhalálozás esetén – az ügyfélkapcsolatot az igazgatási szünet időtartama alatt valamennyi munkanapon (hétfő, kedd, szerda, csütörtök 09-15 óráig, pénteken 09-12 óráig) a 06 / 70/ 451 5099-es telefonszámon biztosítjuk.
Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2023. január 2. (hétfő).

Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyfélfogadási rend változások2022.12.02.

Tájékoztatás

Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik 2022.november 11.napjától:

Kenyeri székhely (9514 Kenyeri, Ady u. 72.) ügyfélfogadása:
Hétfő: 8-16 óráig ( 12-12,30 óráig ebédszünet)
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8-16 óráig ( 12-12,30 óráig ebédszünet)
Csütörtök: 8-16 óráig ( 12-12,30 óráig ebédszünet)
Péntek: ügyfélfogadás nincs
e-mail cím: phkenyeri@airplanet.hu

Vönöcki Kirendeltség ( 9516 Vönöck, Szili Pál u. 10.) ügyfélfogadása:
Hétfő: 8-16 óráig ( 12-12,30 óráig ebédszünet)
Kedd: 8-16 óráig ( 12-12,30 óráig ebédszünet)
Szerda: 8-12 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig ( 12-12,30 óráig ebédszünet)
Péntek: ügyfélfogadás nincs
e-mail cím: vonockpu@gmail.com

Szergényi Kirendeltség ( 9523 Szergény, Kolozsvári u. 72.) ügyfélfogadása:
Hétfő: 8-12 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 12-16 óráig
Péntek: ügyfélfogadás nincs
e-mail cím: szergeny.onkormanyzat@gmail.com

Pápoci Kirendeltség ( 9515 Pápoc, Sárvár u. 1.) ügyfélfogadása:
Hétfő: 8-16 óráig ( 12-12,30 óráig ebédszünet)
Kedd: 13 órától 16 óráig
Szerda: 8-16 óráig ( 12-12,30 óráig ebédszünet)
Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek: ügyfélfogadás nincs
e-mail cím: papoci.hivatal@gmail.com

Kemenesmagasi Kirendeltség ügyfélfogadása nem változik.
Csöngei Kirendeltség ügyfélfogadása nem változik.

Vörös Andrea
jegyző

Avarégetés rendelet2022.11.22.

A rendelet letölthető pdf formátumban

>>> erről a címről. <<<

Népszámlálás 2022 - pótösszeírás2022.11.16.

Ügyfélfogadási rend a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein2022.10.17

>>> A tájékoztató letöltése

Hatósági bizonyítvány kiállítása a lakás rendeltetési egységeinek számáról2022.09.23.

>>> A tájékoztató letöltése

>>> Kérelem hatósági bizonyítvány kiadásához

>>> Adatkezelési tájékoztató

Barnakőszén igényfelmérés - felhívás2022.09.23.

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS – FELHÍVÁS!


A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

Önkormányzatunk tekintetében is szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét jelezze szeptember 29-ig hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

• név,
• lakcím és
• mennyiség mázsában kifejezve.

Igényét a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban jelezheti

- személyesen,
- telefonon: 06 95 390-003 -as telefonszámon.
- illetve írásban a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal 9514 Kenyeri Ady u. 72. címre való megküldéssel.

Kenyeri Községi Önkormányzat


>>> Miniszteri levél (letöltés)

Sertésösszeírás !!!2022.08.11.

>>> A hirdetmény letöltése

Pályázati kiírás ingatlan értékesítéséről2022.02.02.

>>> Letöltés / megtekintés (Béke u. 11.) (pdf)

Igazgatási szünet2021.12.17.

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy 2021.december 20.napjától 2021.december
31.napjáig - igazgatási szünet elrendelése miatt - a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal és
kirendeltségei zárva tartanak.

Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a halaszthatatlan ügyek (elsősorban
anyakönyvi ügyek) intézése érdekében ügyelet működik az alábbi napokon és
időpontokban:

2021.december 20.(hétfő) 8 órától 10 óráig
2021.december 23.(csütörtök) 8 órától 10 óráig
2021.december 27.(hétfő) 8 órától 10 óráig
2021.december 31. (péntek) 8 órától 10 óráig.

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2022.január 3.(hétfő).
Az ügyfélfogadás ezen a napon a következő:
délelőtt 08 órától 12 óráig
délután 12,30 órától 16 óráig.

Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal

Pályázati kiírás ingatlan értékesítéséről2021.08.12.

>>> Letöltés / megtekintés (pdf)

Ebtartók figyelmébe - tájékoztató és összeírás2021.07.26.

Tájékoztató dokumentum


Ebösszeírás adatlap

Pályázati kiírás ingatlan értékesítésére2021.05.05.

>>> Letöltés...

Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta