Rendkívüli települési támogatás

( régi temetési segély)

Ügyleírás:
A temetési költségek megfizetéséhez temetési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 500 %-át.
A támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül nyújtható be.

Szükséges iratok:
Az igénylő adatlap Hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:
- Eredeti temetési számlát
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, -gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
- GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
-álláskeresési ellátás határozatát, 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást,
-nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét,
-Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kenyeri községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal
9514 Kenyeri, Ady u. 72.
Tel: 95/390-003.

Kemenesmagasi községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kemenesmagasi Kirendeltsége
9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.
Tel: 95/480-001.

Vönöck községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Vönöcki Kirendeltsége
9516 Vönöck, Szili Pál u. 10.
Tel: 95/485-001.

Csönge községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Csöngei Kirendeltsége
9513 Csönge, Dózsa u. 23.
Tel: 95/395-001.

Szergény községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Szergényi Kirendeltsége
9522 Szergény, Kolozsvári u. 72.
Tel: 95/482-001.

Pápoc községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Pápoci Kirendeltsége
9515 Pápoc, Sárvár u. 1.
Tel: 95/392-001.

Kemenesszentmárton községben:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kemenesszentmártoni Kirendeltsége
9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 40.
( Minden héten kedden: 08 órától 12 óráig)

Ügyintézés határideje és díja
21 nap, költség és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók
Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon: Temetési támogatás (pdf.)

Az alkalmazott jogszabályok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015(II.26.) önkormányzati rendelet.

Egyéb fontos tudnivalók Jogosultság feltételei:
- A temetési támogatásra az jogosult, aki az elhunyt személy eltemettetéséről úgy gondoskodott, hogy erre egyébként nem volt köteles, vagy
- aki tartásra köteles volt, azonban a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.


Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta