Harangok, harangláb

Talabér Sándorné: Fejezetek Kenyeri történetéből c. műve nyomán



A harangok szorosan hozzátartoznak a templomhoz, hangjuk istentiszteletre hív, elbúcsúztatja a holtakat, figyelmeztet veszély idején (tűzvésznél, árvíznél). Templomunknak 1698 -1714-ig egy harangja volt, amit fából faragott lábra függesztettek fel. Kenyeriben a templom két harangja (1758) a temetőnél fából készült haranglábon helyezkedett el. A községnek volt még egy harangja valahol a falu közepén.
1781-ben már három harangja volt a templomnak, a téglából készült toronyban.
A nagy harang (bal oldali kép) meghasadt, és 1845-ben újra öntötték, melynek súlya 450 kg volt. A harang felső részén Seltenhofer neve, alsó peremén körben " Szt. Antal, Szt. Mihály, Szt. Péter..." felirat olvasható. Hánnig János 1917. május 19-i összeírásában azt kérte, hogy ezt a harangot tartsák meg az 1400 lelkű plébánia számára, és sorolják a II. osztályba, mivel az átöntés előtt hosszú évszázadokra nyúlt vissza az eredete. A kenyeri templom harangjai (Talabér Bianka felvétele, 2006) A kenyeri templom harangjai (Talabér Bianka felvétele, 2006) Az I. világháború honvédelmi céljaira a templom egy 214 kg-os harangját vitték el.
Helyette 1924-ben Kenyeri község katolikus hívei és a plébánia kegyura, gróf Cziráky György egy kb. 240 kg-os harangot készíttetett Seltenhofer soproni harangöntő céggel kb. 63 métermázsa búzáért. A harang ünnepélyes felszentelésére (1924. július 2.) a híveken kívül a környék lakossága, papsága, tanítósága jelentek meg. Fehérruhás leányok kíséretében tűzoltók vitték vállukon a felvirágozott harangot a templom elé, amelyet Hánnig János plébános a környék papságának segédletével "beszentelt". Beszentelés után a harangot felvonták a toronyba, a hívek pedig szentmisét hallgattak. Úrfelmutatáskor szólalt meg a harang először, érces, szép hangjával hirdetve a kenyeriek vallásosságát. A harangtorony 1970-ben Sajnos ezt a harangot a II. világháborúban elvitték.
1945-ben a Cziráky-család beleegyezésével az elpusztult György-major harangját (328 kg) hozták be második harangnak a templomba.
Horváth István plébános gróf úrhoz írt leveléből. "Híveim nevében hálásan köszönöm a Ladányi S. felügyelő úr által közvetített kegyes adományt. Egyben utólagos beleegyezését kérem, hogy a György majornál levő harangot miután behozták, átvettem és a templomtoronyba ideiglenesen feltétettem. Ugyanis a volt György major lakosai említették, hogy a haranglábakat elvitte valaki a két tartógerenda kivételével, melyek mozognak a harang súlya alatt. Még eddig nem történt semmi baja a harangnak, de jó volna az esetleges kártétel vagy ellopás elől biztonságba helyezni. Kérésemre azután másnap egyetlen fogatjukkal be is hozták, mivel a templom kis harangját ősszel a katonaság összetörette és elvitte. A majorban megtisztogatták, és a mai napon feltették a toronyba. Holnap pünkösd ünnepén húzzuk meg először."

A harmadik harang eltűnésének pontos ideje nem ismert.
Érdekességként említhető, hogy Kenyeri templomának harangszava hallatszott a Kossuth Rádió Déli Krónikája előtt 2003 decemberében.

1698 -1714 között Kecskéden szintén egy harang volt.
1876-ban Takács István egy harangot adományozott Kecskéd községnek. A rábakecskédi fiókközség harangját (73kg) - melyet 1846-ban Sopronban Seltenhofer Frigyes bronzból öntött - 1918. június 18-án a hadiigazgatás tulajdonába átadták. A harangtorony napjainkban Az átadott harang helyett 1923-ban szenteltek egy másikat.
A II. világháborúban a kecskédi harangtorony mindkét harangja megmaradt.

A kecskédi lakosság templomot szeretett volna a községnek.
Takács Sándor 1918-ban alapítványt hozott létre, hogy annak gyarapodó jövedelméből valamikor majd templomot építsenek Kecskéden.
Bár temploma sohasem lett, de 1923-ban elkészült a toronyláb, mai nevén harangláb, melyet még ebben az évben, július 8-án fényes ünnepség keretében felszenteltek. Az ünnepségre a virágokkal díszített harangot körmenet kíséretében vitték a toronyhoz, ahol Hánnig János kenyeri plébános tábori misét és ünnepi beszédet mondott. A rábakecskédiek ünnepélyét az is emlékezetessé tette, hogy ezen alkalommal volt náluk először mise.

A harangtornyot 1966-ban külsőleg renoválták, 1992-ben a község lakóinak segítségével sor került a teljes felújításra.

Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta